Majetok poskytnutý inému daňovníkovi na zabezpečenie zdaniteľných príjmov

Spoločnosť dodávajúca nápoje poskytla svojim zmluvným partnerom výčapné zariadenie v sume 700 Eur a chladiace zariadenia v cene 1680 Eur za podmienky, že budú označené obchodným logom a prevádzka sa zaviaže na odber určitého množstva nápojov ( alko/ nealko ) od spoločnosti. Ako sa dá daňovo vysporiadať s touto  situáciou. Táto situácia je riešená v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov  v § 19 ods. 2 …

Read More »

Dohoda o zvýšení kvalifikácie

Dohoda o zvýšení kvalifikácie § 155 ZP, Predovšetkým je potrebné upozorniť na terminologický pojem prehlbovanie kvalifikácie a zvýšenie kvalifikácie. Prehlbovanie kvalifikácie je i povinnosťou zamestnanca a tiež i povinnosťou zamestnávateľa ( prehlbovanie kvalifikácie ako napríklad účasť na školení a následnom preskúšaní napríklad na získanie certifikátu, atestácie ( lekár , prípadne šofér ).

Read More »

Analytik v praxi

Vzhľadom na fakt, že je nedeľa rozhodol som sa v tento deň pravidelne publikovať nejaký ten vtip a keďže máme po voľbách ( našťastie amerických ) tak nejaký ten súvisiaci

Read More »

Opravy v daňových výdavkoch

  Daňovník prenajíma byt od augusta 2016. Pred prenajatím bytu si tento vyžadoval určité stavebné práce – vymaľovanie v sume 1200 Eur a výmenu okien v sume 1600 Eur. Okrem toho sa menila podlahová krytina – staré parkety za plávajúcu podlahu v sume 1700 Eur. Ako má osoba postupovať pri uplatnení týchto výdavkov , keďže boli vynaložené pred začatím prenájmu a v značnej výške.

Read More »

Stratné v daňových výdavkoch

Podnikateľ má maloobchodnú predajňu. Napriek všetkej snahe sa nedá zabrániť , aby sa časť tovaru nepokazila. Ako je túto situáciu možné ošetriť daňovo.

Read More »

Víno ako reklamný predmet

Spoločnosť každoročne poskytuje svojím obchodným partnerom víno s logom spoločnosti v cene do 17 Eur za kus. Aká je daňová uznateľnosť takéhoto kroku .

Read More »

Následky nesplnenia reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizácia je spôsob, akým zákon dovoľuje podnikateľovi riešiť nepriaznivú hospodársku situáciu. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ukladá dlžníkovi povinnosť predchádzať úpadku a v prípade hroziaceho úpadku je dlžník povinný prijať primerané opatrenia, čo pre podnikateľa môže predstavovať proces reštrukturalizácie.

Read More »

Neúspešná reklama

Podnikateľ si vo vlastnej réžii zabezpečil návrh reklamy ( leták ) . Nechal si podľa návrhu vytlačiť letáky v sume 400 Eur. Za ich roznos uhradil sumu 50 Eur. Reklama vykázala nízku efektivitu. Je možné takúto reklamu zahrnúť do daňových výdavkov ?

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť