Kedy účtovať dlhodobý majetok ako zásoby ?

Pri dlhodobom hmotnom majetku platí, že jeho doba použiteľnosti je v zásade dlhšia ako rok a teda bude ovplyvňovať výsledok hospodárenia postupne prostredníctvom odpisov. Aj pre spoločnoť môže byť výhodnejšie ak dá prednosť vyššiemu majetku pred daňovou optimalizáciou a to napríklad vtedy ak žiada o úver.

Read More »

Čo bude keď bude veľký

Dnes Vám čitateľom prinášam trošku zábavy.  V médiach sa politici vzájomne okydávajú a v zákulisí plánujú koalície.  Preto mi  tejto súvislosti napadol taký jeden tematický 

Read More »

Nadobudnutie majetku neplatiteľom DPH

Spoločnosť – neplatiteľ DPH nadobudla majetok osobné motorové vozidlo v obstarávacej cene 30.000 Eur + 6000 DPH zmluvou o finančnom prenájme. Aký to bude mať dopad na daňovú uznateľnosť výdavkov.

Read More »

Kedy je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie.

Kto nie je povinný podať daňové priznanie Povinnosť podať daňové priznanie je u fyzickej osoby závislá od dosiahnutého príjmu. V prípade ak fyzická osoba nedosiahla príjem nie je povinná podať daňové priznanie. Tento príjem je určený v závislosti od výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2016 vo výške

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.