Zdaňovanie podielov na zisku

Spoločnosť s.r.o. má v nerozdelenom zisku za roky 2010-2016 sumu cez 60.000 Eur. Vzhľadom na nedostatok prostriedkov mohla pristúpiť k rozdeleniu zisku až v tomto období. Ako to bude zo zdanením predmetných podielov na zisku. 

Popisovaná situácia je pomerne bežná a ani novela zákona 341/2016 o dani z príjmov toto neovplyvní. Dividendy ( respektíve podiely na zisku ) za roky 2004 až 2016 vrátane nie sú predmetom dane. Spoločnosť teda nebude musieť brať do úvahy zrážkovú daň. Zrážková daň na podiely na zisku vyplácané tuzemskými právnickými osobami vo výške 7% bude aktuálna až na podiely na zisku vykázané za rok 2017 , respektíve za hospodársky rok, ktorý začína od 1.1.2017.

Vo Vašom prípade je však potrebné dať pozor na odvody na zdravotné poistenie, ktoré sa platia z dividend od 1.1.2011. Vzhľadom na to, že nie je podrobne vyčíslení za ktoré roky aký podiel na zisku pripadá na spoločníkov budete nie je toto predmetom ani odpovede.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie Spoločnosť predala odpísané auto spoločníkovi. Spadá uvedená transakcia po princíp nezávislého vzťahu ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.