Home » Daňový tip » Provízia za sprostredkovanie

Provízia za sprostredkovanie

Spoločnosť zakúpila nehnuteľnosť v hodnote 7000 Eur. Obchodný partner, ktorý sprostredkoval daný obchod si vyfakturoval províziu za sprostredkovane vo výške 1500 Eur. Bude uvedený náklad daňovým výdavkom ?

Z otázky vyplýva, že nehnuteľnosť, bola zakúpená v sume 7000 Eur , ale priamo z nej nevyplýva, či došlo bola k cene uplatnená daň z pridanej hodnoty, alebo nie. Budeme teda uvažovať o cene 7000 Eur ako cene bez DPH s tým, že suma 7000 Eur bude obstarávacou cenou nehnuteľnosti.   V zmysle § 17 ods. 19 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení citujeme

odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv79a) najviac do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky,94) Exportno-importnú banku Slovenskej republiky,95) poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu,79b)

 

Z uvedeného vyplýva, že provízia za sprostredkovanie nebude v plnej výške daňovo uznaným nákladom vzhľadom na fakt, že 20% zo 7000 Eur je 1400 Eur, daňovo účinným nákladom bude len suma 1400 Eur a suma 100 Eur bude pripočítateľnou položkou k základu dane.

 

Zároveň je potrebné v tejto súvislosti upozorniť na fakt, že provízie sa zahŕńajú do základu dane až po zaplatení takže daňovým výdavkom budú až po zaplatení tak u obchodného zástupcu ako i u zastúpeného.

Odporúčame úhradu analyticky rozčleniť  na syntetickom účte 518.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Registrácia za platiteľa DPH

  Spoločnosť s ručením obmedzeným predáva v rámci svojej obchodnej činnost nehnuteľnosť – kancelárske priestory za sumu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto:

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť