Home » Daňový tip » Predaj domu nadobudnutého dedením.

Predaj domu nadobudnutého dedením.

Rodinný dom s pozemkom zdedili na základe závetu vo manžel a deti poručiteľa. Chatu zdedila sestra poručiteľa v roku 2013. V roku 2016 sa rozhodli dedičia predať nehnuteľnosti realitnej spoločnosti. Aký bude daňový režim takýchto zmlúv. Zmluvy budú uzatvárané naraz.

Predovšetkým nie je zrejmé po aké obdobie používal poručiteľ rodinný dom s pozemkom. Keďže z otázky nie je toto zrejmé budeme predpokladať, že ide o obdobie dlhšie ako 5 rokov. Predovšetkým je potrebné poznamenať, že dedičia sa považujú za univerzálnych právnych nástupcov zomrelého, teda laicky povedané vstupujú do všetkých a povinností zomrelého – poručiteľa s výnimkou tých, ktoré sa viažu na osobu poručiteľa. To znamená, že z hľadiska práva sa považujú od momentu smrti za vlastníkov.

Z hľadiska daňového je to komplikovanejšie. Ak budeme predpokladať, že sa doba vlastníctva nehnuteľnosti bude počítať spoločne s dobou vlastníctva poručiteľa a teda prekročí spoľahlivo päť rokov budeme rozlišovať medzi dedením v priamom rade a pobočnom rade.

§ 117 Občianskeho zákonníka hovorí cituejm

stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Inými slovami rozlišujeme medzi potomkami a predkami a medzi príbuznými v pobočnom rade ( súrodenec, strýko ). Aj z hľadiska daňového to nie je jedno.

Zákon umožňuje započítanie doby vlastníctva ( a teda prakticky aj oslobodenie od dane po piatich rokoch od nadobudnutia ) iba u príbuzných v priamom rade. U príbuzných, ktorý nie sú v priamom rade potom táto výhodu § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z, nepozná.

To v praxi znamená, že zatiaľ čo deti poručiteľa ako osoby v priamom rade budú mať predaj od dane oslobodený, tak súrodenec takýto predaj zdaňovať bude, pretože jemu sa obdobie vlastníctva počíta nanovo a podľa otázky neuplynula lehota piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti.

Tento si však pri predaji bude môcť uplatniť všeobecnú cenu majetku , teda v tomto prípade znaleckú cenu nehnuteľnosti ku dňu smrti poručiteľa ako daňový výdavok. Táto býva aj v osvedčení o dedičstve uvedená. To, čo v tomto prípade určite nepoteší je nemožnosť uplatnenia odpočítateľnej položky , ktorá sa uplatní len na príjmy v § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z,. ( aktívne príjmy ) , pričom uvedený príjem je uvedený v § 8 zákona č. 595/2003 Z.z a nutnosť odviesť zdravotné poistenie z takéhoto príjmu.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Registrácia za platiteľa DPH

  Spoločnosť s ručením obmedzeným predáva v rámci svojej obchodnej činnost nehnuteľnosť – kancelárske priestory za sumu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto:

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť