Home » Daňový tip » Obstaranie vybavenia kuchyne v daňových výdavkoch

Obstaranie vybavenia kuchyne v daňových výdavkoch

 

V administratívnej budove je potrebné zariadiť kuchynku. Obstarávacia cena linky je 2000 Eur a obstarávacia cena spotrebičov je 1400 Eur . Tieto budú zabudované do linky. Aké je daňové riešenie s ohľadom na možný jednorazové uplatnenie spotrebičov do nákladov

V uvedenej situácii je potrebné predovšetkým rozlišovať medzi opravou a technickým zhodnotením.

Definíciu opravy nájdeme v § 35 ods. 2 písm. f) Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve citujem

…pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,

Vzhľadom na fakt, že ide o novú kuchynskú linku + spotrebiče nemôže  ísť o opravu.

V zmysle § 29 ods. 1 ZDP Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Je teda zrejmé, že pôjde o technické zhodnotenie , v tomto prípade o technické zhodnotenie stavby.

To, či je možné posúdiť spotrebiče ( vzhľadom na cenu 1700 Eur ) ako jednorázový náklad závisí od toho, či  majú samostatné technicko-ekonomické určenie. Ak nie budú súčasťou súboru hnuteľných vecí ( technického zhodnotenia ) . Osobne sa domnievam, že zabudované spotrebiče nemajú samostatné ekonomické určenie, takže  v tomto prípade by som ich riešil ako súčasť obstarávacej ceny technického zhodnotenia stavby, aj keď nevylučujem, že napríklad taká mikrovlnka môže obstáť aj ako samostatná vec. Všetko závisí od okolností a rozumného zváženia situácie.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Registrácia za platiteľa DPH

  Spoločnosť s ručením obmedzeným predáva v rámci svojej obchodnej činnost nehnuteľnosť – kancelárske priestory za sumu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.