Home » Daňový tip » Obstaranie automobilu a správny poplatok

Obstaranie automobilu a správny poplatok

Spoločnosť obstarala automobil. Je registračný poplatok súčasťou obstarávacej ceny.

V tomto prípade je potrebné definovať , čo je to obstarávacia cena . V zmysle § 25 ods. 6 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

(6) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) obstarávacou cenou cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny,

Podľa § 35 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva citujem

Na účte 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do užívania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním….

Registračný poplatok môže byť považovaný za nevyhnutnosť pri registrácii motorového vozidla a a teda nevyhnutným výdavkom súvisiaci s obstaraním. Preto sa bude účtovať na účte 042 ako súčasť obstarávacej ceny a bude zvyšovať obstarávaciu cenu motorového vozidla.

Vzhľadom na fakt, že zvyšuje obstarávaciu cenu bude sa zvyšovať aj cena na účely odpisovania. Len upozorňujem, že automobil sa môže odpisovať len rovnomerným spôsobom. Vyplýva to z § 26 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,pretože je zaradený v prvej odpisovej skupine  citujem

(3) Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27). Metódou zrýchleného odpisovania (§ 28) môže daňovník odpisovať hmotný majetok zaradený podľa prílohy č. 1 do odpisovej skupiny 2 a 3. Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Registrácia za platiteľa DPH

  Spoločnosť s ručením obmedzeným predáva v rámci svojej obchodnej činnost nehnuteľnosť – kancelárske priestory za sumu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: