Home » Daňový tip » Nadobudnutie majetku neplatiteľom DPH

Nadobudnutie majetku neplatiteľom DPH

Spoločnosť – neplatiteľ DPH nadobudla majetok osobné motorové vozidlo v obstarávacej cene 30.000 Eur + 6000 DPH zmluvou o finančnom prenájme. Aký to bude mať dopad na daňovú uznateľnosť výdavkov.

U neplatiteľa DPH sa zvyšuje obstarávacie cena ( teda tá z ktorej sa odpisuje majetok o daň z pridanej hodnoty, pretože si ju neplatiteľ DPH nemôže odpočítať / nebudeme tu rozoberať dodanie nového dopravného prostriedku zo zahraničia, kde aj tak je výslednú daň povinný uhradiť nadobúdateľ.. /.

Jediná výnimka je práve pri finančnom prenájme , kde si daň z pridanej hodnoty nevstupuje od obstarávacej ceny motorového vozidla, ale je priamo účinným nákladom. To v praxi znamená, že DPH si postupne odpočítate rýchlejšie a nemusíte o neodpočítanú DPH zvyšovať obstarávaciu cenu na účely odpisu.

Vyplýva to z § 25 ods. 6 ZDP citujem (6) Pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.