Home » Daňový tip » Kedy účtovať dlhodobý majetok ako zásoby ?

Kedy účtovať dlhodobý majetok ako zásoby ?

Pri dlhodobom hmotnom majetku platí, že jeho doba použiteľnosti je v zásade dlhšia ako rok a teda bude ovplyvňovať výsledok hospodárenia postupne prostredníctvom odpisov. Aj pre spoločnoť môže byť výhodnejšie ak dá prednosť vyššiemu majetku pred daňovou optimalizáciou a to napríklad vtedy ak žiada o úver.

V určitých prípadoch totiž postupy účtovania umožňujú aj dlhodobý hmotný majetok dať do nákladov jednorazovo . Aké podmienky musí takýto majetok spĺňať ?

v prvom rade je potrebné poznamenať, že  v zmysle § 13 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve môže ísť iba o

samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v § 13 ods. 4 písmene a) ( čo v praxi znamená, že nesmie ísť o  umelecké diela,  zbierky , predmety z drahých kovov ), a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise

Ich ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu ( aktuálne 1700 Eur )  alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky  a táto sa ho rozhodla účtovať ako zásoby  / inými slovami priamo na účte nákladov /

Isté problémy môže spôsobovať slovné spojenie súbory hnuteľných vecí , ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie  – ak by totiž takýto súbor hnuteľných vecí v úhrne presiahol 1700 Eur nemohli by sme aplikovať túto účtovnú operáciu a ani následnú daňovú optimalizáciu.

To je v podstate otázka, č je to vec hlavná a čo je príslušenstvo  veci.

Na otázku, čo je to príslušenstvo a čo je vecou hlavnou existuje názor právny , kde v § 121 OZ sa hovorí Príslušenstvom veci sú veci, ktoré patria vlastníkovi hlavnej veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale užívali.

Tá istí vec môže v niektorých prípadoch nadobúdať povahu veci hlavnej a príslušenstva . Napríklad multifunkčné zariadenie si vystačí aj bez PC ( môže slúžiť ako kopírka ) . Pokiaľ bude zapojená k počítaču už bude tvoriť príslušenstvo veci hlavnej. Aj tu vidíme, že účtovné zaradenie majetku môže výrazne ovplyvniť základ dane, pretože ak ide o príslušenstvo, potom je súčasťou ocenenia a evidencie hlavnej veci a jej technickým zhodnotením, ak ide o samostatnú vec môžeme ó nej uvažovať ako zásobách a bude jednorazovým výdavkom.

Nákup stroja v obstarávacej hodnote do 1700 Eur

DF Nákup stroja od dodávateľa 501 321
DF Montáž a inštaláccia 501 321
DF DPH 343 321
BU Úhrada DF za stroj 321 221

 

Teoreticky je možnú účtovať aj takto

Nákup stroja v obstarávacej hodnote do 1700 Eur

DF Nákup stroja od dodávateľa 042 321
DF Montáž a inštaláccia 042 321
DF DPH 343 321
ID Zaradenie stroja 022 042
BU Úhrada DF za stroj 321 221
ID Odpisy majetku 551 082

 

Odpis môže byť v prípade majetku do 1700 Eur aj jednorazový.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Poukazy a DPH

Liečebné kúpele Piešťany predávajú poukazy na rekreáciu v kúpeloch cez internet.Tento poukaz si môže záujemca …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť