Zmeny v daňovej evidencii v novele zákona o dani z príjmov

V súčasnej dobe má daňovník – fyzická osoba, ktorá si uplatňuje daňové výdavky na výber medzi

Účtovníctvom ( jednoduchým, alebo podvojným )

Daňovou evidenciou § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z.z.

Daňovník s príjmami s prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z., ktorý si uplatňuje daňové výdavky môže používať zjednodušenú evidenciu uvedenú v § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z.z.

a daňovník uplatňujúci si paušálne výdavky si môže uplatniť zjednodušenú evidenciu uvedenú v § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z.

Keby sme to zobrali čisto právne puristicky evidencie obsahujú drobné odlišnosti , ale inak je to veľmi podobné. V realite je to aj tak buď zošit, alebo excelovská tabuľka aj keď určité účtovné softvéry sú uspôsobené na vedenie týchto evidencií.

Novela zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. ruší v podstate rozdielnosť týchto evidencií a zavádza zjednodušenie v tom smere, že náležitosti jednotlivých evidencií, ktoré nie sú účtovníctvom budú naďalej upravené v jedinom ustanovení a to § 6 ods. 11 , ktorého navrhované znenie je nasledovné

V § 6 odsek 11 znie:

„(11) Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 až 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

a)    príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)

b)    daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)

c)    hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [(§ 2 písm. m)],

d)    zásobách a pohľadávkach,

e)    záväzkoch.“.

Čo to v praxi znamená pre podnikateľov, ktorí z nejakých dôvodov nevedú účtovníctvo ?

V prvom rade zanikajú obmedzenia pre vedenie daňovej evidencie, ktoré spočívali v tom, že

  1. daňová evidencia bola obmedzená obratom 170.000 Eur
  2. podnikateľ musel činnosť vykonávať bez zamestnancov
  3. daňovú evidenciu nemohol viesť daňovník výlučne s príjmami s prenájmu

Prvá podmienka – obrat do 170.000 Eur podľa môjho názoru nebola príliš obmedzujúca i z toho dôvodu, že účtovníctvo sa vedie nielen pre účely zistenia základu dane , ale i pre informáciu pre podnikateľa.

Druhá podmienka bola podstatne ťažšie splniteľná, pretože zamestnanec nie je len v osoba v pracovnom pomere, ale i osoba pracujúca na niektorú z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru ( dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov ) . V takom prípade musel podnikateľ v ďaľšom roku prejsť na vedenie klasického účtovníctva .

Tretia podmienka bola pomerne zanedbateľná, keďže prenajímatelia viedli evidenciu s podobnými náležitosťami v zmysle § 6 ods. 11 ZDP.

V praxi to teda znamená zrušenie podmienky obratu, nemožnosti zamestnávať zamestnancov
a to, že subjekty, ktoré porušili dané podmienky nemusia prechádzať na účtovníctvo.

Vedenie daňovej evidencie má pre daňový subjekt tie výhody, že je to menej formálny spôsob ( a tak nehrozí až také riziko, keď za dávajú sáčky s dokladmi dokopy dva týždne pred daňovým priznanímJ), že dostanete pokutu za porušenie zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve. Zároveň nemusíte dávať k daňovému priznaní predpísané prílohy. Nevýhodu to ale má v tom smere, že klasické účtovníctvo je zviazané s úpravou zákona o dani z príjmov a dobre zaúčtované účtovné prípady Vás navedú na úpravu základu dane tak ako to vyžaduje napríklad § 17 zákona č. 595/2003 Z.z. Takto to bude náročnejšie na vyčíslenie základu dane v prípade niektorých účtovných prípadov ( napríklad postúpenie pohľadávky a podobne )

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Vady veci a reklamácia v spotrebiteľských vzťahoch

Každý z nás občas potrebuje niečo nakúpiť , často veci dlhodobej spotreby ( hodinky, pracku, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: