Významná zmena pri daňovej kontrole od 1.1.2016

S účinnosťou od 1.1.2016 sa novelizoval zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok. Ide o zákon 269/2015 Z.z.

Zmeny v správe daní priniesli značné aj keď tiché zmeny v prospech daňových subjektov. Toto je prvá zo série článkov na túto tému.

Daňová kontrola je upravená v § 44 až 47a Daňového poriadku a je definovaná ako tak, že daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu.

Ide o najvýraznejší stret daňových orgánov a daňového subjektu. V prípade ak je výsledkom daňovej kontroly rozdiel v sume, ktorú mal kontrolovaný daňový subjekt podľa osobitných predpisov 1)zaplatiť alebo vykázať alebo na ktorú si uplatnil nárok podľa osobitných predpisov je výsledkom dorubenie dane a následná sankcia.

Vzhľadom na to, že výška dorubenej dane sa porovnáva s daňou vykázanou v daňovom priznaní daňový poriadok obsahuje obmedzenia v podávaní dodatočného daňového priznania.

Tieto obmedzenia platia od momentu kedy sa daňová kontrola za konkrétne zdaňovacie obdobie začala, respektíve daňový subjekt sa relevantne dozvedel o tom, že sa začala.

Obmedzenia podania dodatočného daňového priznania teda nastávajú § 16 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z.z.

  • odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly
  • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo
  • odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní

Okrem toho Daňový poriadok obsahuje ešte obmedzenie k podaniu dodatočného daňového priznania a to tak, že znížiť daň, zvýšiť daňovú stratu alebo nadmerný odpočet alebo zvýšiť nárok na vrátenie dane na základe dodatočného daňového priznania možno len v prípade uplatnenia skutočností, ktoré neboli predmetom daňovej kontroly.

Zmena od 1.1.2016

Zmena vyplývajúca z novely daňového poriadku spočíva v tom, že daňový subjekt bude môcť podať dodatočné daňové priznanie do 15 dní odo dňa

  • odo dňa spísania zápisnice o začatí daňovej kontroly
  • doručenia oznámenia o daňovej kontrole,
  • doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly na iné zdaňovacie obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo
  • odo dňa doručenia oznámenia o rozšírení daňovej kontroly o inú daň, ktorej by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, až do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní

 

Týmto postupom sa tak daňovník síce nevyhne sankcii , ktorá vyplýva z oneskorene zaplatenej daňovej povinnosti , ale táto pokuta je výrazne nižšia ako by mohla byť pri dani dorubenej na základe daňovej kontroly v zmysle § 155 ods. 1 písm. f) zákona č. 563/2009 Z.z., kedy sa jedna o trojnásobok základnej sadzby ECB , čo je minimálne 10% ( § 155 ods. 5 Daňového poriadku ) , pričom takto ide o dvojnásobok základnej sadzby ECB , pričom neplatí fikcia uvedená v § 155 ods. 5 Daňového poriadku kedy je sadzba minimálne 10% p.a. , ale pokuta sa vypočíta z reálnej sadzby ECB .

 

Príklad 1

 

Daňovému subjektu bola na základe daňovej kontroly dorubená daň za rok 2012 splatná 31.3.2013 v sume 10.000 Eur. Právoplatnosť rozhodnutia nastala 31.3.2015. Na základe toho bola vyrubená sankcia vo výške trojnásobku sadzby ECB ( aktuálne 0,05% ) minimálne však 10% p.a. . Výška sankcie teda bude 2000 Eur. ( 10000*,010)*2 .

Príklad 2

Daňovému subjektu bolo doručené oznámenie o začatí daňovej kontroly za zdaňovacie obdobie 2013 16.3.2016. Do 15 dní podal dodatočné daňové priznanie , kde si zvýšil svoju daňovú povinnosť na dani z príjmov právnickej osoby o 10.000 Eur. Výsledná sankcia bude vypočítaná sadzbou 2X 0,05% ročne
( aktuálna sadzba ECB platná od 10.9.2014 ) Výsledná pokuta bude vypočítaná zo splatnosti dane
( 31.3.2014 teda k 31.3.2016 2 roky ) sadzby 1% ( 2x 0,05% ) . Teda sankcia bude 1% z dane dodatočne zvýšenej v daňovom priznaní – teda 200 Eur.

Rozdiel oproti právnej úprave do 31.12.2015 je celkom 1800 Eur v prospech daňového subjektu.

 

Je to teda výrazné zvýhodnenie daňových subjektov. Ide v podstate o daňovú amnestiu pre daňové subjekty. Otázka je koľko daňových x subjektov takúto možnosť využije.

 

JUDr. Samuel Diatka

Aktualizácia

 

V pôvodnom texte bolo uvedené, že zmena platí od 1.1.2015. Šlo o chybu pri zadávaní článku do systému a správne má byť dátum zmena od 1.1.2016.

 

 

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Vady veci a reklamácia v spotrebiteľských vzťahoch

Každý z nás občas potrebuje niečo nakúpiť , často veci dlhodobej spotreby ( hodinky, pracku, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: