Vykonanie daňovej kontroly

Správca dane začal daňovú kontrolu na to isté zdaňovacie obdobie a tú istú daň. Je taký postup možný ?

Ano taký postup je možný a správca dane môže vykonať daňovú kontrolu opätovne za to isté zdaňovacie obdobie a tú istú daň za splnenia nasledovných predpokladov

a) ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,

b) ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa osobitných predpisov, ( napríklad daňový bonus )

c) na podnet ministerstva, finančného riaditeľstva,

d) na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.

To znamená, že v daňovom konaní je prekážka veci rozhodnutej eliminovaná na minimum. Samozrejme správca dane musí dodržať prekluzívne lehoty a to väčšinou nebude problém vzhľadom na úkony smerujúce k vyrubeniu dane štartujú nové plynutie lehôt.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie Spoločnosť predala odpísané auto spoločníkovi. Spadá uvedená transakcia po princíp nezávislého vzťahu ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.