Uznanie dlhu ( záväzku )

Tento právny inštitút je upravený v § 558 Občianskeho zákonníka a § 323 Obchodného zákonníka. Svojou povahou patrí medzi zabezpečovacie právne inštitúty. Jeho podstatou je zjednodušenie právneho postavenia veriteľa spočívajúcom v zjednodušení jeho dôkaznej situácie a predĺženie premlčacej doby. Aj tu sa naplno prejavuje dualizmus právnej úpravy , pretože je upravený tak v Občianskom ako aj v Obchodnom zákonníku, pričom účinky uznania dlhu podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka sú diametrálne odlišné.

Pre tento právny úkon je obligatórne predpísaná písomná forma a preto absencia písomnej formy spôsobuje neplatnosť takéhoto vyhlásenia.

Ide o jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi, čo však nevylučuje, že bude obsiahnutý v zmluve, najčastejšie v zmluve o splátkovom kalendári.

Všeobecné náležitosti uznania dlhu

Uznanie dlhu je právnym úkonom a preto sa naň plne vzťahujú ustanovenia o právnych úkonoch uvedené v § 34 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka – zákon č. 40/1964 S.b. To znamená, že ako právny úkon musí byť uskutočnený vážne, určite a zrozumiteľne. Z povahy tohto právneho úkonu vyplýva, že ho nemožno viazať na splnenie podmienky. Uznanie dlhu môže uskutočniť iba osoba plne spôsobilá na právne úkony.

Osobitné náležitosti uznania dlhu

Je nevyhnutné, aby z uznávacieho prejavu bolo možné určiť , ktorý záväzok dlžník týmto svojím vyhlásením uznáva. Právny dôvod v uznávacom prejave nemusí byť uvedený výslovne, ale i odkazom. V takom prípade musí byť tento odkaz dostatočne určitý , aby sa dalo dospieť k tomu aký dlh dlžník zamýšľal uznať.

Účinky uznania dlhu ( záväzku ) nastávajú v troch rovinách

  1. Účinky uznania dlhu ( záväzku ) vo vzťahu k premlčaniu
  2. Účinky uznania dlhu ( záväzku ) vo vzťahu k dokazovaniu
  3. Účinky uznania dlhu ( záväzku ) vo vzťahu k tretím osobám

Podrobnejšie o jednotlivých účinkoch uznania dlhu ( záväzku ) v ďaľšej časti článku.

Vzor uznania dlhu

( § 558 Občianskeho zákonníka )

 

Ja Ján Dlžný , bytom Okružná 25, Modra, narodený 1.7.1970 vyhlasujem, že svoj dlh vo výške
1000 Eur slovami tisíc eur   z poskytnutej pôžičky zo dňa 22.2.2010 Jánom Štedrým , bytom Dlhá 54, Nitra uznávam čo do dôvodu i výšky.

 

 

V Modre 10.2.2013.

 

Ján Dlžný

Vzor uznania dlhu si môžete stiahnuť TU

Uznanie dlhu

31.58 KB 514 downloads

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Krmivo ako súčasť obstarávacej ceny zvieraťa základného stáda

Fyzická osoba – samostatne hospodáriaci roľník účtujúci v JU kúpil s ČR dobytok – kravu. Hospodárske zviera …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto:

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť