Účtovanie schodku na pokladničnej hotovosti

 

 

Spoločnosť  po vykonaní inventarizácie zistila, že nastalo manko – schodok pokladničnej hotovosti. Ako sa s týmto vysporiada účtovne a daňovo .

 

Účtovanie inventarizačných rozdielov

V zmysle § 11 postupov účtovania v sústave podvojného účtovníctva citujem

Na príslušné účty nákladov alebo výnosov sa účtujú inventarizačné rozdiely podľa § 30 ods. 7 zákona okrem

  1. a) chýbajúcich cenných papierov, kedy sa vykáže ich úbytok na analytickom účte Cenné papiere v umorovacom konaní a ak sa začne umorovacie konanie,

 

  1. b) schodku peňažných hotovostí a cenín, ktorý sa účtuje ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe.

 

To v praxi znamená, že účtovný zápis bude vyzerať nasledovne

 

Schodok pokladničnej hotovosti 1000 Eur 335 211
Prijatie sumy 1000 Eur 211 335

 

Z hľadiska daňového je potrebné spomenúť ustanovenie § 21 ods. 2 písm. e) ZDP

 

Daňovými výdavkami nie sú tiež

 

Manká a škody 1) presahujúce prijaté náhrady s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g), stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa zo základného stáda,

 

V tomto konkrétnom prípade však náhradu požadujeme. Vzhľadom na spôsob účtovania v podstate nevznikne ani náklad , ani výnos a teda ide o výsledkovo – neutrálnu operáciu.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Dodanie tovaru do Nemecka

Spoločnosť dodala tovar do Nemecka. Má doklad o preprave Tovaru CMR do Nemecka. Problém spočíva v tom, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: