Home » Články » Účtovanie reklamných služieb

Účtovanie reklamných služieb

Podnikateľ A sa zaviazal v mesiaci apríl na dodanie reklamných služieb podnikateľovi B. Podnikateľ A žiadal zálohu od podnikateľa B vo výške 500 Eur ( celková suma FA 1000 Eur ) .Ako zaúčtovať túto transakciu. Obaja sú platitelia DPH.

Účtovania u podnikateľa A ( dodávateľ )

  1. Vystavenú zálohovú FA eviduje do evidencie pohľadávok – zatiaľ o DPH neúčtuje
  2. Príjem zo zálohy zaúčtuje v peňažnom denníku v členení Predaj výrobkov a služieb príjem zahrnovaný do základu dane
  3. Konečnú FA za výrobky a služby na celkovú sumu 1200 Eur ( 1000 Eur + 200 DPH ) zaeviduje do evidencie pohľadávok, pričom reálna pohľadávka bude 700 Eur lebo bude znížená o zálohu. Zároveň ju eviduje v evidencii DPH.
  4. Dohradenie rozdielu zaeviduje v peňažnom denníku v členení príjem zahrňovaný do základu dane Predaj výrobkov a služieb v sume 500 Eur a 200 DPH v členení DPH a príjmy neovplyvňujúce základ dane.

Účtovanie u podnikateľ B ( odberateľ )

  1. Došlú zálohovú faktúru zaeviduje do evidencie záväzkov .o dph zatiaľ neúčtuje
  2. Úhradu zálohy zaeviduje v peňažnom denníku v členení výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení Služby.
  3. Došlú FA zaeviduje do evidencie záväzkov v členení (1000 Eur + 200 DPH ) pričom ako celkovú výšu záväzku eviduje len zostatok neuhradený zálohou. Fa zaeviduje do evidencie DPH.
  4. Dohradenie FA zaeviduje v peňažnom denníku ako výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení Služby a sumu 200 Eur ako výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov v členení DPH .

Poznámka – keďže k zdaniteľnému plneniu došlo v priebehu jedného mesiaca neriešili sme DPH zo zálohy.

Spoločnosť má v pláne na pozemku vybudovať rozsiahlu stavbu. Realizácia stavby je podmienená technickou rekultiváciou pozemku , ktorú má vykonať dodávateľským spôsobom externá spoločnosť . Ako daňovo posúdiť a zaúčtovať túto operáciu

Predovšetkým je potrebné povedať, že technická rekultivácia je takzvaným iným majetkom v zmysle § 22 ods. 6 ZDP ,ktorý je považovaný za odpisovaný dlhodobý majetok .

Účtovanie takýchto prác bude 042/321. Hodnota takýchto prác vstupuje do obstarávacej ceny stavby, tak ako to ustanovujú postupy účtovania v § 35 ods. 1 písm. b) PU v podvojnom účtovníctve

prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a paušálne výdavky

Jozef dosiahol príjem 22.000 Eur a príjem z predaja nehnuteľnosti vo výške 10000 Eur Má …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto:

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť