Spoločnosť A platiteľ DPH dodáva spoločnosti B taktiež platiteľovi DPH reklamné služby. Spoločnosť A vyžaduje zálohu 500 Eur pri podpise zmluvy.

Ako sa to zaúčtuje a ako je to zo vznikom daňovej povinnosti

Účtovná situácia

Dodávateľ

Zálohová FA 500
Úhrada zálohy 211 324 500
Vyúčtovacia FA 311 602 700
DPH 311 343 140
Vysporiadanie zálohy 324 311 500
Doplatok 221 311 340

Odberateľ

Zálohová DFA 500
Úhrada zálohy 314 211 500
Vyúčtovacia FA 518 321 700
DPH 343 321 140
Vysporiadanie zálohy 321 314 500
Doplatok 321 221 340

Zdaniteľné plnenie

V zmysle § 19 ods. 4 ZDPH daňová povinnosť vzniká prijatím zálohy. Platiteľ je povinný vystaviť FA do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti § 73 ZDPH

Vo zvyšku vzniká daňová povinnosť poskytnutím služby , čiže v tomto prípade to bude zjavne zrejmé z vyúčtovacej faktúry.

Z hľadiska práva na odpočet DPH toto vzniká v rovnaký deň ako je deň vzniku daňovej povinnosti. Predpokladáme, že platitelia nepoužívajú osobitnú úpravu.


About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Krmivo ako súčasť obstarávacej ceny zvieraťa základného stáda

Fyzická osoba – samostatne hospodáriaci roľník účtujúci v JU kúpil s ČR dobytok – kravu. Hospodárske zviera …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: