Home » Články » Paušálne výdavky a odpis pohľadávky

Paušálne výdavky a odpis pohľadávky


  1. Podnikateľ A predal podnikateľovi C pohľadávku voči subjektu B v menovitej hodnote 10.000 Eur za sumu 6000 Eur v roku 2016. V roku 2017 dostal ponikateľ C informáciu o tom, že pohľadávka je nevymožiteľná z dôvodu úmrtia dlžníka bez majetku. Ako postupuje podnikateľ B účtovne a daňovo. Podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky.

    Vzhľadom na to, že podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky neuplatní sa postup podľa § 19 ods. 2 písm.h) ZDP , to znamená, že pri odpise pohľadávky nezníži základ dane o obstarávaciu cenu pohľadávky , ale zníži svoje výdavky o 60% zo zvýšenia základu dane o hodnotu obstarávacej ceny pohľadávky § 17 ods. 12 písm. b) ZDP , čiže úhrnom maximálne 20.000 Eur ( 60% z 6000 Eur je 3600 Eur )

    Základ dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, sa

    zvýši pri vyradení pohľadávky z účtovníctva alebo z evidencie o sumu vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky alebo pri pohľadávke nadobudnutej postúpením vo výške jej obstarávacej ceny okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode,

    Je to tým, že pri paušálnych výdavkoch sa bežné daňové výdavky § 19 neuplatňujú a uplatňujú sa len výdavky , ktoré povoľuje uplatniť § 6 ods. 10 ZDP.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

  Začiatočný stav 655 710 Časové rozlíšenie nákladov, ktoré sa týkajú viacerých nákladových druhov 382 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.