Domov / Daňový tip

Daňový tip

Paušálne výdavky a postúpenie pohľadávky

Podnikateľ A obstará ( rok 2016 ) od podnikateľa C pohľadávku voči podnikateľovi B za sumu 20.000 Eur , pričom nenovitá hodnota pohľadávky je 30.000 Eur Podnikateľ C uhradí v nasledujúcom roku 2017 uhradí podnikateľovi B sumu 25.000 Eur. Podnikateľ A uplatňuje paušálne výdavky.

Viac

Cena z reklamnej súťaže

Spoločnosť chce zorganizovať súťaž na podporu predaja výrobkov a uvažuje o vecných a finančných cenách pre súťažiacich.  Aký režim by ste odporučili ? 

Viac

Nákup automobilu v ČR

Spoločnosť s.r.o. kúpila nový osobný automobil v ČR . S.r.o. nie je platiteľom DPH . Spoločnosť s ručením obmedzeným nie je platiteľom DPH.  Predajca vystavil FA za predaj bez českej DPH. Je takýto postup správny. Ako bude postupovať slovenská s.r.o.  ?

Viac

Cestovné náhrady dohodára

Môže spoločnosť preplatiť osobe pracujúcej na dohodu o pracovnej činnosti cestovné náhrady Cestovné náhrady upravuje zákon č. 283/2002 Z.z. a okruh osôb, ktorým prináležia upravuje § 1 zákona č. 283/2002 Z.z. V zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

Viac

Predčasné odkúpenie predmetu nájmu.

V roku 2014 bola uzatvorená zmluva o finančnom prenájme na výrobnú linku zaradenú v druhej odpisovej skupine. V roku 2016 došlo k predčasnému odkúpeniu predmetu nájmu a kompenzácii s tým súvisiacej vo výše 35.000 Eur. Účtovník mi povedal, že podľa neho ide o zmluvnú pokutu a teda nedaňový výdavok . Je tento jeho názor správny.

Viac

Odpisovanie automobilu obstaraného na finančný leasing

Spoločnosť uzatvorila v roku 2016 zmluvu o finančnom leasingu. Obstarávacia cena automobilu bola 17000 Eur a poplatok za odkúpenie po skončení leasingu je 1000 Eur. Akontácia bola vo výške 30% . Spoločnosť nie je platiteľom DPH.   Od 1.1.2015 bolo zrušené leasingové odpisovanie a keďže automobil je zaradený do 1 …

Viac

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť