Home » Články (page 23)

Články

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. III. časť

Daňové výdavky u osôb poberajúcich príjmy z kapitálového majetku § 7 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov   U týchto príjmov jestvuje špecifická úprava daňových výdavkov t dvoch dôvodov Na dosiahnutie príjmu z kapitálového majetku sa nevyžaduje od ich poberateľa väčšinou žiadna činnosť ( za nás pracujú peniaze ) Veľká väčšina príjmov z kapitálového majetku nie je u jeho poberateľa zahŕňaná do čiastkového základu dane , …

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. II. časť

Uplatnenie daňových výdavkov u osôb poberajúcich príjmy zo závislej činnosti § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.   Vymedzenie príjmov zo závislej činnosti Na úvod si uveďme príjmy zo závislej činnosti tak ako ich definuje zákon č. 595/2003 Z.z. v § 5 ods. 1 až 3. Pre účely tohto článku nie je podstatné ich presnejšie vymedzenie, pretože aj keď tvoria …

Read More »

Daňové výdavky v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. I časť .

  Na úvod je potrebné poznamenať, že dane neplatia len podnikateľské subjekty, ale všetky osoby , ktoré dosahujú zdaniteľné príjmy. Pre účely výkladu si teda musíme osoby , ktoré platia dane rozdeliť do viacerých podskupín, čo nám bude nápomocné v ďalšom výklade tejto problematiky

Read More »

Reakcia na článok Eseročky budú výhodné aj s licenciami

Teraz večer som prišiel autom domov a po celodennej práci čítam na notebooku noviny. Narazil som na článok Pravdy s názvom Eseročky budú výhodné aj s licenciami   Pri všetkej úcte k autorovi článku považujem jeho článok za tendenčný a neprofesionálny. Budem citovať

Read More »

Ako je to s bezplatnou zdravotnou starostlivosťou v SR

V poslednej dobe pribúda článkov o zdravotníctve , najmä o kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V zásade tieto články popisujú realitu, ale nechcú a ani nemôžu ísť do hlbky problému, pretože opisujú konkrétne ľudské príbehy. Dovolím si tvrdiť že prístup personálu je len vonkajším prejavom systémového problému, ktorý je daný dvoma základnými faktormi -ekonomickou stránkou problému -kvalitou právnej úpravy Bez toho, aby som sa púšťal do …

Read More »

Uznanie dlhu ( záväzku ) a jeho účinky 2 časť

Účinky uznania dlhu vo vzťahu k premlčaniu   Tu sa líši právna úprava podľa toho, či ide o uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka, alebo uznania záväzku v zmysle § 323 Obchodného zákonníka. V prípade uznania dlhu v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka začne plynúť nová 10 ročná premlčacia doba v zmysle § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Takéto účinky však pri premlčanom dlhu nastanú …

Read More »

Uznanie dlhu ( záväzku )

Tento právny inštitút je upravený v § 558 Občianskeho zákonníka a § 323 Obchodného zákonníka. Svojou povahou patrí medzi zabezpečovacie právne inštitúty. Jeho podstatou je zjednodušenie právneho postavenia veriteľa spočívajúcom v zjednodušení jeho dôkaznej situácie a predĺženie premlčacej doby. Aj tu sa naplno prejavuje dualizmus právnej úpravy , pretože je upravený tak v Občianskom ako aj v Obchodnom zákonníku, pričom účinky uznania dlhu podľa …

Read More »

Koniec firiem v daňových rajoch ?

Aj túto otázku by sme si mohli položiť vo svetle pripravovaných zmien obsiahnutých v návrhu novely zákona o dani z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z. , ktorá bola predložená do Národnej rady SR pod číslom parlamentnej tlače 613 . Novela zákona sa dotýka viacerých ustanovení zákona o dani z príjmov , ale pre účely tohto článku postačuje upozorniť na navrhované znenie § 2 písm. x) …

Read More »

Zmeny v daňovej evidencii v novele zákona o dani z príjmov

V súčasnej dobe má daňovník – fyzická osoba, ktorá si uplatňuje daňové výdavky na výber medzi Účtovníctvom ( jednoduchým, alebo podvojným ) Daňovou evidenciou § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z.z. Daňovník s príjmami s prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z., ktorý si uplatňuje daňové výdavky môže používať zjednodušenú evidenciu uvedenú v § 6 ods. 11 zákona …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť