Home » Články » Daň z príjmov (page 3)

Daň z príjmov

Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania

V zmysle § 49 ods. 3 ZDP je možné predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri respektíve šesť mesiacov. Aj pre daňové subjekty, ktoré plánujú podať daňové priznanie v základnej lehote má predlženie lehoty na podanie daňového priznania význam. Uvedené ustanovenie má pred daňovníkov zásadné dopady

Read More »

Zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov pri predaji nehnuteľnosti zákonom 333/2014 Z.z.

Jedna z mála dobrých správ po prijatí novely zákona o dani z príjmov 333/2014 Z.z. bola úprava predaja bytu fyzickou osobou. Keďže dobré správy sú v poslednej dobe vzácne rozhodol som sa o to napísať pár slov. Základným problémom pri predaji bytu bola pomerne častá situácia , kedy osoba získala do osobného vlastníctva družstevný byt, ktorý potom chcela predať.

Read More »

Zmeny v odpisovaní majetku v novele zákona o dani z príjmov od 1.1.2015

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od 1.1.2015 Kľúčovou zmenou od ktorej si štát sľubuje najväčší prínos pre štátny rozpočet je zmena odpisovania majetku od 1.1.2015. V tomto článku si rozoberieme hlavné zmeny v odpisovaní majetku od 1.1.2015. Ja osobne to považujem za ďalší spôsob ako vyrobiť peniaze zo vzduchu. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť jeden vtip .

Read More »

Ako účtovať škodu na automobile ?

Automobil je dnes bežnou a potrebnou súčasťou inventáru podnikateľa. V tomto článku sa budeme zaoberať situáciu keď na automobile vznikne škoda.. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že pojem škody tak ako ho pozná občiansky zákonník zákon č. 40/1964 S.b. a pojem škody na účely daňových predpisov nie je totožný. Pojem škoda nie je v zákone o dani z príjmov definovaný a preto musíme vychádzať z definície obsiahnutej v …

Read More »

Virtuálne registračné pokladnice realitou.

Boj s daňovými únikmi naberá na obrátkach a zároveň sa čoraz viac ukazuje, že bez štrukturálnych zmien sa nepohneme ďalej. Jedným z opatrení v boji z daňovými únikmi je rozšírenie používania registračných pokladníc aj na podnikateľov poskytujúcich vybrané služby, ktoré doteraz neboli povinní používať registračné pokladnice. Za tým účelom bol novelizovaný zákon 289/2008 Z.z. používaní elektronickej registračnej pokladnice zákonom 333/2014 Z.z. ( ktorým sa novelizuje …

Read More »

Daňové a účtovné aspekty komisionárskej zmluvy

Reštrukturalizácia

  Ako vyplýva z právnej úpravy komisionárskej zmluvy § 577 Obchodného zákonníka je komisionár koná vo vlastnom mene ale na účet komitenta. To znamená, že výnosy, ktoré z tejto činnosti dosiahol sú jeho vlastné. Problém však nastáva v prípade ak predmetom komisionárskej zmluvy je predaj hnuteľných vecí ( tovaru) komitenta komisionárom.  

Read More »

Skryté pasce novely zákona o dani z príjmov

dedenie zo zákona

Novela zákona 463/2013 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má podstatne viac úskalí ako je zavedenie inštitútu daňovej licencie. Hoci sa o daňovej licencii napísalo najviac oveľa vážnejšie je retroaktívne upravenie odpočtu daňovej straty jednoriadkovou novelou § 30 ods. 1 zákona citujem V § 30 ods. 1 sa slová „počas najviac siedmich“ nahrádzajú slovami „rovnomerne počas najviac štyroch“. …

Read More »

Sulíkov odvodový bonus sa stáva realitou pričinením Smeru

  Pamätám si ako pred voľbami v roku 2010 vtedy ešte neparlamentná SAS propagovala svoj odvodový bonus. Rovnako si vtedy pamätám na to, že viac ako odvodový bonus ma zaujímali riešenia v oblasti justície, ale na stretnutie pred nitrianskym MAXOM som dodnes nezabudol. Považoval som ho za rozumný nápad, pretože každý štát môže byť logicky sociálny len do výšky svojich zdrojov. V opačnom …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť