Home » Aktuálne » Dôležité zmeny v súdnom procese po 42 rokoch

Dôležité zmeny v súdnom procese po 42 rokoch

Národná rada 21.5.2015 schválila zmenu procesných pravidiel pre súdne konanie. Uvedená zmena je o to významnejšia, že nové procesné pravidlá pre konanie súdov ti budú po 42 rokoch.

Občiansky súdny poriadok zákon 99/1963 S.b. skončí 1.júla 2016. V tejto súvislosti je dôležité uvedomiť si, že ide o procesné predpisy a teda to v praxi znamená, že sa budú aplikovať aj na konania teraz začaté a tie ktoré začnú do 1.7.2016.

Zásadná zmena spočíva v tom, že ide tri právne predpisy

 

  1. Civilné sporové konanie – Civilný sporový poriadok
  2. Správne súdnictvo        – Správny súdny poriadok
  3. Nesporové konania – Civilný mimosporový poriadok

 

Zmena sa týka jednak toho, že sa zvýši zodpovednosť účastníkov za vedenie sporu a budú povinní dôkazy a svoje tvrdenia predkladať včas, pričom v sporovom konaní budú ich vyjadrenie, ktoré protistrana nepoprie a nepredloží hodnoverní dôkaz považované za pravdivé.

V správnom súdnictve je dôležité to, že žaloba sa bude podávať na Krajskom súde vždy a nebude NS SR prvostupňovým správnym súdom a i to, že doteraz možnosť preskúmania listov , ktoré mali povahu aplikácie práva, ale neboli rozhodnutiami v pravom slova zmysle vyplýva priamo zo zákona a nie ako doteraz z judikatúry i keď § 247/3 zákona č. 99/1963 S.b. stručne počíta aj s takou možnosťou.

Spresňujú sa povinnosti, ale i oprávnenia účastníkov konania.

 

JUDr. Samuel Diatka

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Založenie a vznik s.r.o.

Najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti za účelom podnikania je nepochybne spoločnosť s ručením obmedzeným. Začiatok existencie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: