Dodanie nové osobného automobilu a DPH

Firma kúpila v júni nový osobný automobil a v októbri ho pre finančné problémy predal poľskému dodávateľovi a za peniaze takto získané vyplatil dlh. Nový osobný automobil stál 20.000 Eur + 4000 Eur DPH. Predajná cena bola 18000 Eur + 3600 Eur DPH. Nie je platiteľom dane, ale údajne si pri aute môže …

Viac

Predaj družstevného bytu

Manželský pár sa stal nájomníkom družstevného bytu v roku 1984. V súčasnej dobe sa chcú presťahovať do penzionu z dôvodu čiastočnej bezvládnosti a svoj byt by chceli predať. Budú platiť nejakú dať.

Viac

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je situácia, kedy dochádza v dôsledku jednostranného právneho úkonu účastníka právneho vzťahu k zániku zmluvy. Toto je vážny zásah do právnej istoty a právneho postavenia ďalšieho účastníka právneho vzťahu a preto je takáto situácia prípustná len v situácii, kedy to výslovne zo zákona vyplýva, alebo je to v zmluve stranou výslovne dohodnuté.

Viac

Valné zhromaždenie s.r.o.

  Valné zhromaždenie s.r.o. obchodný zákonník definuje ako najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je tvorený všetkými spoločníkmi spoločnosti. Ide teda o kolektívny orgán. Spoločník formou valného zhromaždenia realizuje svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu z jeho statusu.

Viac

Nákup nábytku ako daňový výdavok

Spoločnosť sa rozhodla zariadiť kancelária nábytkom: Ide o štandardný kancelársky nábytok , cena jednej zostavy je 1600 Eur , zariaďovali sme 4 kancelárie, faktúra bola na sumu 8400 Eur bez DPH. Spoločnosť je platiteľom DPH. Ako má zaradiť do majetku a uplatniť do výdavkov uvedené zariadenie.

Viac

Uplatnenie cestovných výdavkov

Remeselník má v živnostenskom liste uvedené sídlo podnikania na adrese trvalého pobytu. Reálne však dochádza za prácou do Bratislavy, kde pracuje na stavbe. Aké výdavky si môže v súvislosti s týmito cestami uplatniť.

Viac

Dobré mravy

    Pojem “dobré mravy” je čoraz viac využívaným pojmom, no i napriek tomu nenájdeme jeho jednoznačnú definíciu v občianskom ani obchodnom zákonníku, aj keď oba zákony na konanie v rozpore s dobrými mravmi na mnohých miestach odkazujú. Obsah, význam a spôsob posúdenia určitého konania v súlade/rozpore s dobrými mravmi nám ponúka bohatá súdna prax v nespočetnom množstve judikátov.

Viac

Zmluva o budúcej zmluve vzor

Zmluva o budúcej zmluve vyžaduje písomnú formu. Náležitosti zmluvy o budúcej zmluve Označenie účastníkov zmluvy Označenie predmetu záväzku ( podľa toho o akú konkrétnu zmluvu ide ) Výslovné vyhlásenie o o úmyselne strán uzatvoriť zmluvu v konkrétnom budúcom čase, ktorý je stanovený určitým a určiteľným spôsobom

Viac

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Advertisment ad adsense adlogger

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť