Home

Home

NAJPOPULÁRNEJŠIE

92 9521
  Predaj nehnuteľnosti môže byť podľa okolností zdaniteľným príjmom i príjmom od dane oslobodeným. Aj v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od...

0 34
Dedičské konanie je osobitným konaním v ktorom sa riešia dve základné veciKto je právnym nástupcom poručiteľa Identifikácia majetku poručiteľaÚčastníkmi konania sú tí, o ktorých sa...

0 46
FormaListina o vydedení je jednostranný právny úkon, ktorý musí mať rovnakú formu ako závet.To znamená, že musí mať písomnú formu a musí byť bezpodmienečná.NáležitostiOznačenie osoby, ktorá...

Najnovšie články

0 34
Dedičské konanie je osobitným konaním v ktorom sa riešia dve základné veciKto je právnym nástupcom poručiteľa Identifikácia majetku poručiteľaÚčastníkmi konania sú tí, o ktorých sa...